«Trenden e klar – stadig flere ønske sæ heim tell Harstad og Nord-Norge»

Det er flott å erfare at det er så mange dyktige søkere til ledige jobber i byens og regionens næringsliv, kommuner og offentlige kontorer. De dyktige kandidatene til disse jobbene, er både personer som bor her pr i dag, i tillegg til et økende antall «midlertidige utflyttere» som nå vil bli «heimfløttera.» Den siste kategorien er født og oppvokst her i nord, og har reist ut for å ta sin utdanning etter videregående skole ved Universiteter og Høgskoler i byer som Trondheim, Bergen eller Oslo. De har hatt sine første og lærerike jobber etter endt utdanning og har der høstet verdifull arbeidserfaring. I tillegg har de gjerne stiftet familie og fått barn som nå nærmer seg skolealder. Da kommer en stadig tiltagende lyst og lengsel snikende, nemlig lysten til å flytte heim, til familie, besteforeldre, venner og kjente. Heim til nord. De søker seg til interessante og utfordrende jobber i et arbeidsmarked som sett sørfra og utenfra, oppleves å være i ei spennende og positiv utvikling. Og de har heilt rett!

Vi har nemlig et lokalt og regionalt arbeidsmarked i svært positiv utvikling. Og det er stadig jobber ledig som er midt i blinken for godt utdannede 30-40 åringer, med noen års arbeidserfaring i bagasjen. Når de i tillegg har venner, familie og besteforeldre hjemme i Harstad, så er det stadig flere som ønsker å ta steget og flytte hjem. Dette merker vi i stadig flere rekrutteringsprosesser, hvor «heimfløtteran» stadig oftere er å finne blant søkerne. Og byens og regionens næringsliv i kombinasjon med mange offentlige arbeidsplasser, utgjør et så mangfoldig tilbud at det sjelden byr på problemer å finne jobb også til ektefelle eller samboer.

«Heimfløttartrenden» er fortsatt i tidlig fase, og vi trenger flere, mange flere. Både til Harstad, Narvik og hele Hålogalandsregionen. God utdanning, erfaring og kompetanse fra utdanning og jobb andre steder i landet er en svært god «bagasje» å ha med seg hjem til å jobbe og bo her i nord. eg forventer at mange flere kommer etter de som allerede har flyttet heim. Rein luft, rimelige boliger, trygge og kjente oppvekstmiljø og nærhet til alt gjør vår region til et drømmested å jobbe og bo for stadig flere. Vi ønsker dere hjertelig velkommen heim!