BDO I HARSTAD SØKER AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

Vi bistår BDO Harstad med å rekruttere AUTORISERT REGNSKAPSFØRER og ønsker at aktuelle kandidater tar kontakt for en nærmere samtale om stillingen. Både lokale, regionale og nasjonale kandidater ønskes velkommen til å melde sin interesse.

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. De kjenner utfordringene, ser mulighetene og hjelper kundene med å nå små og store mål.

Til sitt avdelingskontor i Harstad søker de AUTORISERT REGNSKAPSFØRER!

Dette er en spennende jobb med store muligheter til faglig og personlig utvikling. Kjenner du noen som aktuelle kandidater i Harstad, resten av Nord-Norge eller andre steder i landet så tips dem svært gjerne om denne jobbmuligheten.

Interesserte kandidater bes ta kontakt på e-post hugo@kjelseth.no eller mobil 915 33450. Tiltredelse snarlig eller etter nærmere avtale.