Kjelseth Consulting vant stort oppdrag for Norges Brannskole, NBSK på Fjelldal

Det er veldig hyggelig å kunne fortelle at vi 10. mai signerte en stor avtale med Norges Brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune. De skal i løpet av året rekruttere dyktige medarbeidere til 10 nye stillinger og Kjelseth Consulting ble i konkurranse med 2 andre tilbydere, valgt som samarbeidspartner og rekrutteringsfaglig lederstøtte for hele rekrutteringsprosessen.

Det er vi svært stolte av og ser fram til å være med på det som er både starten og fortsettelsen på byggingen av en Fagskole og utdanningsinstitusjon som blir enestående i landet. Og som blir et samfunnsutviklingsprosjekt for hele Midtre Hålogaland, med mange nye og attraktive arbeidsplasser, studieplasser og store positive ringvirkninger. Følg med – stillingene blir lyst ut i løpet av juni måned! Vi gleder oss og ser fram til å bidra med all vår kompetanse, erfaring og nettverk inn i dette spennende prosjektet!

For mer informasjon om disse stillingene: Ta kontakt med Hugo Magne Kjelseth, mobil 915 33450 eller e-post hugo@kjelseth.no