Kjelseth Consulting

Kjelseth Consulting AS ble etablert 1.1.2006, og jobber innen følgende forretningsområder:

Rekruttering/søk/utvelgelse – Organisasjonsutvikling og prestasjonsforbedring – Salgstrening og salgsledelse – Prosjektledelse/Management for hire – Interimledelse og Styrearbeid 

Har din bedrift, avdeling eller organisasjon et potensiale for forbedringer ?
De aller fleste bedrifter svarer et tydelig ja på dette spørsmålet, men de er ofte usikker både på egen kapasitet og kompetanse for å identifisere hvor deres potensiale til forbedring er. I tillegg kommer det å bestemme seg for riktige tiltak og ha tilgjengelige ressurser og kraft til å gjennomføre disse tiltakene. Det er i disse prosessene vi står til rådighet med kompetanse, erfaring og verktøyer for å bistå den enkelte bedrift eller organisasjon.

Daglig leder og eier Hugo Kjelseth, er utdannet innen økonomi, markedsføring og ledelse og har bred erfaring fra salgs- og lederstillinger innen bank, finans og forsikring.

Kjelseth er i tillegg sertifisert av Det Norske Veritas ( DNV ), som bruker av psykologiske testverktøy i forbindelse med rekrutterings- og utviklingsprosesser, og har gjennomført Styrelederstudiet hos BI / Innovasjon Norge, samt coaching og ledelse ved Høgskolen i Hedmark.

Våre oppdragsgivere setter pris på vår kompetanse, erfaring og vårt nettverk

Kjelseth Consulting har opparbeidet seg en stor kundeportefølje i Harstad og Hålogaland.
Store og små bedrifter har erfart at et samarbeid med oss kan skape lønnsomme forbedringer, og vi har bidratt til å gjøre mange gode bedrifter enda bedre.
Enda flere har opplevd viktigheten av grundige og kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser, og bruker oss derfor fast som sin rekrutteringspartner.

Vi er en partner dere alltid skal kunne stole på. Diskresjon og konfidensialitet er en selvfølge !

Har dere ønsker og behov for våre tjenester så er dere svært velkommen til å ta kontakt med

Hugo Kjelseth på mobil 915 33450915 33450  eller e-post hugo@kjelseth.no