Hugo Magne Kjelseth

Telefon: 915 33 450
E-post: hugo@kjelseth.no

Hvedingsgate 1, 9405 Harstad
(samlokalisert med Magnet AS)