Hugo Magne Kjelseth

Telefon: 915 33 450
E-post: hugo@kjelseth.no

Havnegata 4 
9404
Harstad