Om oss

Kjelseth Consulting AS ble startet 1.1.2006 av Hugo Magne Kjelseth, som er Daglig leder og eier av selskapet.

Selskapet har helt siden oppstarten jobbet innen forretningsområdene rekruttering, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og styrearbeid, med et tydelig fokus på å skape gode prestasjoner og gjøre gode bedrifter enda bedre.

Med kontor i Harstad er markedsområdet til Kjelseth Consulting i all hovedsak knyttet opp til store og små virksomheter i Nord-Norge. Gjennom vårt store nettverk innen næringsliv, politikk og samfunnsliv, og solide kompetanse innen rekruttering, markedsføring, salg, forretningsutvikling og ledelse, bidrar vi til å gjøre gode ledere, medarbeidere og bedrifter i Nord-Norge enda bedre.

Gjennom grundige avklaringer og analyser av våre kunders behov, klarer vi i nært samarbeid med dem å iverksette de riktige tiltakene for å utvikle gode prestasjoner i alle deler av virksomheten. Det være seg gjennom riktige og viktige rekrutteringer, organisasjonsendringer, forretningsutvikling, forbedring og mer profesjonalisering av styrearbeidet hos våre kundebedrifter. Som diskusjonspartner med stor grad av nærhet til- og kunnskap om det nordnorske markedet, kulturen og rammebetingelsene, opplever vi et nært, åpent og godt samarbeid med våre oppdragsgivere. Det er helt avgjørende for gode prosesser innen alle våre forretningsområder.

Vår bedrift er en av mange viktige bidragsytere til et kompetent, stolt og engasjert utviklingsmiljø, i og for Nord-Norge. Med denne rike ballasten i kofferten eller ryggsekken, opplever vi å være en ressurs for bedrifter, ledere og medarbeidere i bedrifter både i egen landsdel og i resten av landet. Det har gitt oss muligheten til å jobbe sammen med, utvikle og gjøre gode bedrifter også i andre deler av landet enda bedre, gjennom våre tjenester og vår rådgivning.

God samhandling, et kontinuerlig læringsfokus, tydelighet og ærlighet i all vår kommunikasjon og væremåte, har gitt oss tillit, troverdighet og langvarige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Bare gjennom å bidra til utvikling og forbedring, er det mulig å opprettholde våre kunders lojalitet og tillit over tid. Det har vi klart og det skal vi fortsette med i årene som kommer. Dersom vi har behov for å styrke vår kompetanse eller ønsker å tilby tjenester i tillegg til våre egne, for å løse oppdraget for våre kunder, så har vi gode samarbeidspartnere å samspille med. Det være seg innen økonomi, jus, kommunikasjon, merkevarebygging eller design og kreativitet.

Våre kunder skal alltid kunne stole på at

Kjelseth Consulting AS

  • gjør gode bedrifter enda bedre –
  • gjør gode ledere og medarbeidere enda bedre –
  • gjør styrearbeidet enda bedre –

Det klarer vi aldri helt alene. Vi gjør det alltid i nært samarbeid med våre kunder!

Og vi gjør det noen ganger i samarbeid med våre dyktige samarbeidspartnere innen ulike forretningsområder!