Ledelse – Hva kjennetegner gode ledere?

I min jobbhverdag har jeg kontakt med ledere i ulike bransjer, både innen privat næringsliv, det offentlige og innen idrett/frivillig arbeid. Samtidig har jeg i min jobb oppdrag som interimleder hvor jeg utøver ledelse selv. Jeg har alltid vært fascinert av dyktige ledere og jobber hele tiden også for å utvikle meg selv som leder. Jeg er opptatt av å hente gode råd, lytte til og lære av dyktige ledere jeg møter i jobben min. Og ikke minst forsøker jeg å dele mine erfaringer, diskutere med, gi innspill og veiledning til ledere som jobber med å utvikle seg og ønsker å bli enda bedre ledere.

Jeg har i mine år som leder og rådgiver særlig festet meg ved tre aspekter ved ledelse. De beskrives innen ledelsesfaget som oppgaveorientering, endringsorientering og relasjonsorientering. Denne tredelingen av viktige kjennetegn ved effektive lederskap,finnes det etter hvert mye god forskningsmessig støtte for, og det er vel anvendt tid både å reflektere over og å sette seg enda bedre inn i disse.

Hugo holder foredrag.

Her kommer en liten smakebit på hva jeg og faglitteraturen vektlegger innenfor de tre aspektene:

  • Relasjonsorientering: Du som leder må være opptatt av folkene dine. Du må støtte, lytte og vise omtanke. Spørre hvordan det går, være genuint interessert og tilrettelegge for videre utvikling og en opplevelse av mestring. Rett og slett vise at du bryr deg om folkene dine. Du må skape handlingsrom for dine ansatte gjennom å gi dem den innflytelsen og de fullmaktene de trenger for å kunne gjøre arbeidet sitt. Og sist, men ikke minst så må du gi anerkjennende tilbakemeldinger. Husk at vi alle har behov for anerkjennende tilbakemeldinger når vi har gjort oss fortjent til det. Enten vi er medarbeidere, mellomledere eller toppledere.
  • Oppgaveorientering: Som leder må du sette tydelige mål. Du må klargjøre roller og forventninger. Du må planlegge og organisere arbeidet. Det skal være tydelig for den enkelte hvilke oppgaver han eller hun skal løse. Og så må du selvfølgelig følge opp, fjerne hindringer og ta tak i medarbeidere som ikke utfører arbeidet slik du forventer. Alt for ofte unnlater ledere å ta tak i det ubehagelige, det som ikke fungerer og som medarbeidere leverer dårlig på. Ved så tidlig som mulig å ta tak i medarbeidere som ikke leverer i henhold til dine forventninger, vil veldig mange av dem kunne levere bedre både på kvalitet og effektivitet. Det handler om å ta tak i utfordringen i en tidlig fase, på en konstruktiv og tydelig måte.
  • Endringsorientering: Som leder må du formidle en klar og inspirerende visjon av hva dere som virksomhet kan og skal oppnå, du må stimulere til nytenkning og eksperimentering, og du må drive frem endring. De fleste organisasjoner – både i privat og offentlig sektor – står foran store endringer i årene som kommer, og da har du som leder et ansvar for å engasjere både kolleger og medarbeidere til å bidra i endringene.

De virkelig effektive lederne behersker alle disse tre lederadferdene og bruker dem balansert avhengig av hvilke ansatte de er satt til å lede, og i hvilken kontekst de skal lede. Når du skal utvikle ditt lederskap, bør du søke etter litteratur som går i dybden på, og konkretiserer hva disse tre aspektene innen ledelse betyr i praksis. Jeg har gitt deg noen tips av oss på hvert av punktene, og så finnes det masse god litteratur der ute. Det kan jo også være at du ønsker å fokusere på ett av punktene spesielt, hvis du opplever at det er ett du har mer behov for utvikling på enn andre.

Og til slutt – det er alltid nyttig å diskutere med andre, både dine lederkolleger og dine medarbeidere om hvordan du kan bli en enda bedre leder. Har du også en partner eller god venn du har stor tillit til – som både er en god lytter og tør komme med sine ærlige tilbakemeldinger til deg? Bruk han eller henne for å få viktige innspill i utviklingen av ditt lederskap.

Du er også velkommen til å ta kontakt med undertegnede for faglige diskusjoner og innspill om lederutvikling og effektiv ledelse.

Forfatter: Hugo Magne Kjelseth, Kjelseth Consulting AS, mobil 915 33450, e-post hugo@kjelseth.no