Organisasjonsutvikling

De aller fleste bedrifter, avdelinger og organisasjoner har et potensiale for forbedringer.
Det kan være på alle nivåer i organisasjonen, og de mange ulike tiltak som kan bidra til forbedringer omfattes her av begrepet organisasjonsutvikling.

Organisasjonsutvikling og forbedring av organisasjonens prestasjoner, gjennomføres på alle nivåer i bedriften eller organisasjonen. Det er avgjørende for å kunne sette inn riktige tiltak,  at rett «diagnose» stilles. Det kan skje både gjennom samtaler med ledere og medarbeidere i bedriften, eller ved skreddersydde undersøkelser og kartlegginger.

Strategiprosesser, utarbeidelse av visjon og kjerneverdier, ledertrening, gruppeprosesser, salgstrening og medarbeiderutvikling er ulike typer tiltak som vi gjennomfører for å skape utvikling og forbedring. Vi gjennomfører bedriftsinterne kurs i rekruttering, samt opplæring og trening i vanskelige samtaler, medarbeidersamtaler, resultat og utviklingssamtaler. Tilbakemeldingene fra våre oppdragsgivere er svært positive. De mener at vi med vår erfaring og gode evner til å stille riktige spørsmål og å lytte, raskt og effektivt klarer å  sette oss inn i de utfordringer som aktuelle bedrift eller organisasjon står overfor.

Dette gjør vi gjerne for din bedrift også, og husk at det trenger ikke være krise eller store problemer i din bedrift eller organisasjon for å kontakte oss. Det holder at dere ønsker utvikling og forbedring. For det er ofte sånn at det er de som er blant de beste allerede, som er har den sterkeste drivkraften og ønskene om å bli enda bedre !

Og vi i Kjelseth Consulting er dyktige til å GJØRE GODE BEDRIFTER ENDA BEDRE !