Rådgivning, prosjektledelse og kurs

Endringer i rammebetingelser og markedet kan i noen tilfeller kreve raske beslutninger og iverksettelse av tiltak. Styret og ledelse i bedriften / organisasjonen, har ofte i slike tilfeller behov for en erfaren og kompetent diskusjonspartner. Kjelseth Consulting kan gjennom gode samtaler og ved å stille de riktige spørsmål, i fellesskap med våre oppdragsgivere komme frem til riktige tiltak og gode løsninger på utfordringene. Vi har god erfaring med å være en fortrolig og kompetent samtalepartner, rådgiver eller coach.

Prosjekter som skal gjennomføres krever både prosjektledelse og prosjektmedarbeidere. Dette er menneskelige ressurser mange bedrifter ikke selv har tilgjengelig til enhver tid. Det kan løses ved innleie av ekstra kapasitet for kortere eller lengre perioder. Her vil vi kunne bidra med vår kapasitet for utleie i kortere eller lengre tid, primært innen prosjektledelse. Eller vi kan bidra til å finne riktig prosjektleder eller prosjektmedarbeider ute i markedet. Det samme gjelder ved rekruttering av nye styreledere / styremedlemmer, eller midlertidig innleie av arbeidskraft til bedrifter og organisasjoner.

Vårt nettverk og våre databaser over ulike kandidater er stort, og vil i de aller fleste tilfeller kunne bidra til å løse deres behov for ekstra menneskelige ressurser.

Målrettede kurs for lønnsom kompetanseheving er også noe vi tilbyr – enten som skreddersøm til enkeltbedrifter, eller åpne kurs hvor deltakere fra flere bedrifter og organisasjoner kan delta. For tiden tilbyr vi disse 2 kursene, både som åpne og bedriftsinterne kurs:

SALGSKURS, på dagtid over 2 dager eller fordelt på 3 kvelder ( 15 timer ). Hvordan øke DITT salg / BEDRIFTENS salg med 20 – 40 % ? Ta kontakt for detaljert program og mer informasjon.

JOBBSØKERKURS, på dagtid over 2 dager eller fordelt på 3 kvelder ( 16 timer ). Vi jobber med og øver på hvordan skrive en god søknad og CV, og vi går gjennom viktige forberedelser til jobbintervjuet. Kurset inneholder også praktisk trening på reelle intervjusituasjoner, noe som gjør at deltakerne kan prestere enda bedre på sitt neste jobbintervju. Hele kurset er laget for å øke dine sjanser til å få drømmejobben og er svært praktisk og målrettet ! Ta kontakt for mer detaljert informasjon og kursopplegg.

Kontakt Hugo Kjelseth på mobil 915 33450 eller på e-post hugo@kjelseth.no hvis dette er interessant for deg eller din bedrift.