Rekruttering

Rekruttering, søk og utvelgelse er tjenester som er sterkt etterspurt av våre oppdragsgivere.
Rekruttering av ledere og medarbeidere er svært viktige prosesser, og derfor ønsker mange profesjonell hjelp av oss til å gjennomføre disse.

Vi bistår store og små bedrifter med hele eller deler av slike rekrutteringsprosesser. Noen ønsker hjelp kun til sluttvurderinger eller tester av kandidatene, mens andre har behov for hjelp til en helhetlig og profesjonell gjennomført prosess. Uansett behov, så skreddersyr vi vårt bidrag til den enkelte bedrift eller organisasjon.

Feilansettelser koster dyrt, mens riktige og gode ansettelser er en berikelse for enhver bedrift eller organisasjon.
Gjør derfor som en rekke andre av våre kunder og oppdragsgivere, ta kontakt med oss så tidlig som mulig i planleggingen av nyansettelser.
Dette øker sannsynligheten for en helhetlig og vellykket prosess, hvor dere som bedrift eller organisasjon vil fremstå som svært profesjonelle.
Og gjennom godt samarbeid vil vi fellesskap med dere finne den rette og best egnede person til jobben.