Forretningsutvikling

Gjennom våre bidrag innen rekruttering, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling bidrar vi til å gjøre gode ledere, medarbeidere og bedrifter enda bedre. Både det å jobbe med menneskene i bedriften og trene på konkrete ferdigheter som ledelse, salg, service og samhandling, samt jobbe med strategiutvikling og nye eller forbedrede forretningsområder, er viktige tiltak for å gjøre gode bedrifter enda bedre.

Forretningsutvikling er en bred betegnelse benyttet for å beskrive aktiviteter en bedrift gjennomfører med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet. Da betegnelsen er bred kan den omfatte og involvere forskjellige aktiviteter, disipliner og ressurser innen virksomheten.

Å jobbe med forretningsutvikling krever en vurdering av ulike tjenester og fagområder i bedriften:

  • Innovasjonsmetodikk
  • Digital markedsføring og varehandel
  • Kommunikasjon og samarbeidsferdigheter
  • Strategisk tenkning
  • Salgspsykologi
  • Forbrukeratferd
  • Produkt- og tjenesteutvikling

Grundige behovsanalyser og samtaler med bedriftens ledelse og ansatte, er nødvendig for å kunne gi god rådgivning og veiledning. Kartleggingsverktøy, work-shops, åpenhet og tillit er avgjørende for å stille rett «diagnose» og kunne jobbe frem gode løsninger og tiltak. Vi opplever at vår erfaring og kompetanse, samt vår spørrende og lyttende tilnærming til den enkelte bedrift, skaper en atmosfære av åpenhet og tillit som legger grunnlaget for å se behovene og mulighetene enda tydeligere. Da er det lettere å foreskrive «den rette medisin» for som er unik for den enkelte bedrift.