Rekruttering

Vi kan bistå gjennom hele rekrutteringsprosessen fra A til Å, eller i faser av prosessen hvor dere som kunde har særskilte behov. Vi har kunnskap og erfaring fra rekruttering til flere ulike bransjer, og rekrutterer både medarbeidere, mellomledere og ledere. Vi kan også regelverket for rekruttering til offentlig sektor, og har tilgang og kompetanse på bruk av ulike typer personlighets-, evne- og adferdstester. Vi skreddersyr opplegget for hver enkelt rekrutteringsprosess, ut fra den enkelte kundes behov og ønsker. Det sikrer et svært godt og tilpasset opplegg, noe som våre kunder setter stor pris på og blir veldig godt fornøyd med.

Vi tilbyr en helhetlig rekrutteringsprosess som inkluderer:

 • Behovsanalyse og kravspesifikasjon
 • Utforming av motiverende stillingsbeskrivelse, annonse og medieplan
 • Bruk av flere kanaler for markedsføring av stillingen, inkludert SoMe i en attraktiv markedspakke, skreddersydd for målgruppen til den enkelte stilling
 • Om ønskelig lager vi i samarbeid med vårt reklamebyrå en kombinasjon av stillingsannonsering, content marketing og merkevarebygging av din bedrift og den aktuelle stillingen.
 • En grundig rekrutteringsprosess med god kommunikasjon med dere som oppdragsgiver gjennom alle fasene i prosessen.
 • Aktivt søk i markedet/våre kandidatbaser, som sikrer at de rette kandidatene får kjennskap til og motiveres til å søke på den aktuelle stillingen
 • En profesjonell og ryddig ivaretakelse av kandidatene underveis i prosessen
 • En strukturert og ryddig prosjektledelse, som sørger for å administrere kommunikasjon, innkalling til og organisering av intervjuene.
 • Tilrettelegging og utarbeidelse av jobbtilpasset case som kandidatene skal løse
 • Tilpassede tester til den ulike stilling, som personprofilanalyser, evnetester eller språktester
 • Referansesjekk og kvalitetssikring av kandidatenes kompetanse, CV og bakgrunn
 • Sluttvurdering og skriftlig oppsummering med innstilling til hvem som bør tilbys jobben og prioritert liste over kandidatene
 • Tilbakemelding til alle kandidatene etter gjennomført rekrutteringsprosess – skriftlig til de som ikke ble innkalt til intervju, personlig tilbakemelding muntlig til alle kandidatene som er inne til intervju.

Oppfølging av kandidater og bedrift 3 måneder etter oppstart i jobben

Inkludert i våre rekrutteringer er et oppfølgingsmøte med bedrift og den nyansatte i løpet av de 3 første månedene i jobben. Da diskuterer vi både forventninger i forkant av oppstart, hvordan de første 3 månedene har svart til forventningene og hvilke planer og prioriteringer som er lagt for resten av prøvetida. Dette bruker å være svært nyttige møter både for bedriften og den nyansatte.

Direkte søk i markedet etter kandidater – uten at stillingen annonseres

Noen ganger er det ønskelig å gjøre en nyansettelse uten at stillingen annonseres ledig i markedet. Det kan være ulike årsaker til at våre kunder ønsker å gjennomføre rekrutteringen på denne måten, og vår spisskompetanse ligger i solid erfaring med denne type «headhunting» og et stort nettverk innen både næringsliv, det offentlige, idrett og kultur. I tillegg har vi tilgang til kandidater med svært variert og god kompetanse fra ulike bransjer, og i sum gjør det oss til en svært attraktiv partner for bedrifter som ønsker å rekruttere enten helt uten annonsering. Eller ønsker et direkte søk i markedet i tillegg til annonsering.

VI HAR MULIGHETENE –  DU SOM KUNDE HAR VALGET!