Vi bistår Blå Kors med å rekruttere ny Klinikksjef på Fjelldal

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, oppfølging etter behandling og inkludering. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 2000 engasjerte frivillige og 1700 aktive medlemmer når vi langt ut. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt på stadig nye måter. Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Les gjerne mer om oss på www.blakors.no

Beskrivelse

Vi søker etter en dyktig fagperson og leder, som gjennom sitt engasjement og lederskap vil være med å videreutvikle tjenesten for mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk.

Klinikksjefen har ansvar for daglig drift, inngår i ledergruppen, rapporterer til direktør, og er stedfortreder for direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning.
 • Sørge for at virksomheten oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur.
 • Fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Bidra til langsiktig planlegging og prioritering av virksomhetens faglige mål og satsingsområder.
 • Utarbeide aktivitetsplan for virksomheten og styre det faglige innenfor vedtatte rammer og strategier.
 • Bidra til at virksomheten gir kvalitativt gode tjenester, effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet.
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og videreutvikle forbedringskulturen som motiverer til kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling.

Kvalifikasjoner

 • Helse- eller sosialfaglig bakgrunn med relevant videreutdanning, gjerne mastergrad.
 • Relevant ledererfaring og/eller tilleggsutdannelse innen ledelse.
 • Erfaringsbasert organisasjonsforståelse.
 • Fortrinnsvis erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker deg som:

 • har en strategisk tilnærming med evne til og se og tenke helhetlig
 • har god gjennomføringsevne og er resultat- og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt er team orientert

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr:

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et stabilt og godt tverrfaglig miljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • arbeid i en ideell virksomhet
 • konkurransedyktige vilkår med lønn etter avtale

Hvem er vi?

Blå Kors klinikk, Tjeldsund er en velrenommert klinikk for behandling av mennesker med avhengighetslidelser. Vi er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har driftsavtale med Helse Nord. Vi tilbyr spesialisert hjelp til den som ønsker å slutte med alkohol-, medikament- eller narkotikamisbruk og arbeider ut fra 12-trinns modellen. Vårt team representerer stor tverrfaglighet.

Les mer om oss: www.blakors.no/klinikk-tjeldsund

I deler av prosessen vil vi bruke Kjelseth rekruttering & rådgivning.

Send inn din søknad via stillingsannonsen på arbeidsplassen.no HER

Søknadsfrist onsdag 15. mai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *